X
تبلیغات
رایتل

از کتاب هایی که می خوانم

1396/12/26

شعور و وجدان را می توان به عضلات تشبیه کرد. هر عضله ای که به کار نبریم ضعیف و ضعیف تر می شود.


دنیای سوفی

یوستین گردر