دل دیوونه

1396/12/05

گاهی وقتا آدم دلش بی خودی می گیره. هی گریه می کنه و توی دلش از تصویر توی آینه می پرسه که دقیقا داره برای چی گریه می کنه؟