1396/05/17 @ 00:01

بنفش

روز سختی بود.بعد از انجام دوتا ماموریت خطرناک عصر وقتی داشتم با بنفش( بنفش اسم اژدهامه که خودم از کوهای آلپ پیدا کردم و رامم شد) توی آسمون چرخ می زدم یه اژدهای آتیشی بهمون حمله کرد. از بالای سر. تا به خودم اومدم نصف دم بنفش رو خورد. بنفش شروع کرد به جیغ های دردناک کشیدن اما اگه بیشتر ادامه می داد باید ادامه ی دردش رو تو شکم اژدهای آتیشی می کشید. به همین علت افسارش رو کشیدم و با خشونت اوج گرفتم. ولی ما خیلی کوچیک بودیم برای اوج گرفتن جلوی اون هیولا. سر بنفش رو کج کردم سمت کوهستان تا شاید اونجا خلاص شیم. پرواز کردم سمت یه تونل از کوهای بلند و نوک تیز کوهستان آلپ و اژدهای آتیشی گیر کرد لای کوه ها. گنده بودن خیلی هم خوب نیست باید رژیم بگیره.