1396/01/22 @ 23:47

الان چند روزه تصمیم گرفتم درس بخونم و هنوز عملی نکردم. بع امید اینکه فردا شروع کنم. :(