1394/04/31 @ 17:34

بازیکن شماره ی 7

روحیه ی من الان شبیه یه پسره که تازه فوتبال یادگرفته و داره رو پایى مى زنه. 

لطفا توپم رو از من نگیرید!

برچسب‌ها: گوجه سبز